Szabadságot!

Íme a törvényjavaslatunk:

törvényjavaslat-szabadság közfoglalkoztatottak

szabadsagpuzzle1

Akinek gyermeke, unokája van tudja, hogy az szabadságainkból úgy kell összeállítani az éves tervet, mint egy kirakós játékot. Jusson belőle az ünnepekre, az iskolai szünetekre, az ügyeink intézésére, a kiskertünk megművelésére és még pihenni is jó lenne.

Az első képen 35 szabadságnap található puzzle-ként összerakva. Ennyi jár a fotón látható családanyának a munka törvénykönyve szerint. Teljes a kép.

A második képen a családanya közfoglalkoztatott. A rendelkezésre álló napok száma 20. Tizenöt puzzle darabot el vesz tőle az állam, amit nem tölthet a családjával. Nem áll össze a kép.

A közfoglalkoztatottakra külön törvényt készítettek a jogalkotók, így elsősorban nem a munka törvénykönyvében leírtak az irányadóak számukra. Sajnos. Ugyanis a rájuk szabott törvénynek szinte minden paragrafusa arról szól, hogy másként kell kezelni őket, nem úgy mint más munkavállalókat. Törvénnyel szentesítették a diszkriminációt!

Szabadság a közfoglalkoztatottaknak 20 nap jár és nem több. Mindenki másnak is ennyit adnak, csakhogy náluk él a pótszabadság intézménye, ami azt jelenti, hogy a korának és gyermekei számának megfelelően extra napokat vehet ki. Egy ötvenéves, háromgyermekes családanya, nagyjából feleannyi szabadságot kap közfoglalkoztatottként, mintha a civil szférában dolgozna.

Márpedig a gyermekre nyáron a közfoglalkoztatottnak is vigyáznia kell, ő is készülődne az ünnepekre, néha elmenne egy kicsit kirándulni (nyaralni úgysem tud), a tüzelőt neki is össze kell hasogatnia, a füvet nála sem vágja le más, a veteményest nála is meg kell kapálni, sőt ő is elfárad annyira, hogy néha csak pihenne egy-egy napot otton.

2011.évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról a következőt mondja:

“2§ (4a) A közfoglalkoztatottat megillető szabadság mértéke naptári évenként 20 munkanap.”

Nincs tehát szó pótszabadságokról, pedig az a 2012. évi I. törvény a munkatörvénykönyvéről (MT) alapján mindenki másnak jár.

Íme a vonatkozó rész:

“116. § Az alapszabadság mértéke húsz munkanap.

117. § (1) A munkavállalónak

a)huszonötödik életévétől egy,

b) huszonnyolcadik életévétől kettő,

c) harmincegyedik életévétől három,

d) harmincharmadik életévétől négy,

e) harmincötödik életévétől öt,

f) harminchetedik életévétől hat,

g) harminckilencedik életévétől hét,

h) negyvenegyedik életévétől nyolc,

i) negyvenharmadik életévétől kilenc,

j) negyvenötödik életévétől tíz

munkanap pótszabadság jár.

(2) A hosszabb tartamú pótszabadság a munkavállalónak abban az évben jár először, amelyben az (1) bekezdésben meghatározott életkort betölti.

118. § (1) A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb

a) egy gyermeke után kettő,

b) két gyermeke után négy,

c) kettőnél több gyermeke után összesen hét

munkanap pótszabadság jár.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos.

(3) A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

(4) Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.

119. § (1) A fiatal munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár, utoljára abban az évben, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti.

(2) A föld alatt állandó jelleggel vagy az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát dolgozó munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár.

120. §61 A munkavállalónak, ha

a) a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította,

b) fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy

c) vakok személyi járadékára jogosult

évenként öt munkanap pótszabadság jár.

121. § (1)62 A munkavállaló részére, ha munkaviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg – a 118. § (4) bekezdését kivéve – a szabadság arányos része jár.

(2) A fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít.”

 

A közfoglalkoztattottak számára készült törvénynél figyeltek arra, hogy a munka törvénykönyvének ezen szakaszát érvénytelenítség a közmunkásokra:

“2§ (5m) az MT 117-121 §-a nem alkalmazható”

Ilyen röviden.”Nem alkalmazható.” Ezzel a két szóval vettek el gyermekektől, szülőktől, családoktól heteket, melyeket együtt tölthettek volna.


No Comments Yet

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Kategória