A PARLAMENT ELÉ VONUL ÉRPATAK POLGÁRMESTERE

Képtalálat a következőre: „Érpatak polgármester”

Egymástól több, független informátorunk azt állítja, hogy Érpatak polgármestere politikai csatározásaihoz a közmunkásokat eszközként használja fel. A botrányaitól hírhedt polgármester 2016. október 7-én a parlament elé tervez tüntetést. A közmunka-programban résztvevőknek kötelező a részvétel és javasolt a gyermekeik bevonása is. Közben egyre több jelzést kapunk, hogy Orosz ismét nem fizette ki a közmunkásokat, noha erre külön fedezet áll rendelkezésére, amit másra nem lehet fordítani.

Érapatak pénzügyi  „kálváriája”  látszólag  a 2015-ös zárszámadás el nem fogadásával kezdődött, mert a település nettó finanszírozását immáron  negyedik hónapja szünetelteti a Magyar Államkincstár. A tartalék elfogyott, és az a 3,5 millió forintos hitel is, amit egy hónapja vett fel a település. Látszólag Orosz Mihály Zoltán, a település polgármestere azon van, hogy a kialakult helyzetet orvosolja.  A megoldás a birtokunkba lévő,  a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal által  kiadott törvényességi felhívás  szerint egyszerű lenne. Még ha a polgármester és a jegyző amit elronthatott az ominózus 2016. szeptember 6-i testületi ülésen  – amikor is a  „feloszlatásról”, hitelfelvételről, és  a zárszámadásról is döntöttek – azt el is rontották.

A kormányhivatal  négy  pontban találta törvénysértőnek a testületi ülésen meghozott döntések mikéntjét: Nem szavaztatta meg a polgármester a testületi ülés napirendi pontjait, olyan ember terjesztett be  tájékoztatást a képviselőknek a zárszámadással kapcsolatban, akinek ez –a település szervezeti és a működési szabályzata (SZMSZ) szerint – nem állt  jogában. De talán a legsúlyosabb, hogy a pénzügyi jellegű  előterjesztéseket – noha az SZMSZ taxatíve felsorolja –  beterjesztés előtt a bizottságnak tárgyalni kellett volna. Az igaz – mint ahogyan Orosz érvel–, hogy 2000-es lakosság alatti településről van szó, így külön pénzügyi bizottság nem szükséges, de az érpataki  képviselőtestület működését szabályzó SZMSZ  17 § 7. bekezdése egyértelműen úgy rendelkezik, hogy pénzügyi jellegű előterjesztéseket először a bizottságnak kell tárgyalni. Nos, többek közt ez sem történt meg. Ami akár azt is jelentheti – amennyiben igaz Orosz állítása–, hogy eddig sem tárgyalta a bizottság a pénzügyi jellegű előterjesztéseket, akkor úgy, ahogy van, a két év alatt hozott pénzügyi jellegű  határozatok megalkotásának körülményei  törvénysértőek lehetnek.

A megoldásra rendelkezésre álló idő fele lassan eltelt, de a polgármester ezidáig nem hívta össze a testületet, így  nem is számolt be a képviselőknek a törvényességi felhívás lényegi elemeiről – noha kötelessége lenne. Annak tudatában, hogy azóta már volt egy képviselőtestületi ülés, ahol  a képviselőket Orosz nem volt hajlandó tájékoztatni – miközben  konkrétan rákérdeztek a kormányhivatal levelére–, különös. Persze, Orosz „késlekedése” tudatos döntés eredménye, hiszen a jogszabályellenes körülmények között  meghozott határozatokat a képviselőtestületnek kéne hatályon kívül helyezni és újra tárgyalni. De, mint köztudott, Orosz tíz éves regnálása idején mesterien használta ki a joghézagokat, az ex-lex állapotot. És most sincs ez másként. Ugyanis amíg nem hatálytalanítják az SZMSZ előírásait figyelmen kívül hagyott, és így megalkotott jogszerűtlen határozatokat, jogilag érvényesek az ekkor meghozott döntések. Amennyiben a megadott határidőre a képviselő-testület nem szünteti meg a jogellenes állapotot, a kormányhivatal – más eszköze nem lévén – a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Mindenki más hibás
Persze, Orosz szokásos stílusában támadja a kormányhivatalt és egyenesen azzal vádolja a törvényességi felügyeletet ellátó kormányszervet, hogy a fideszes országgyűlési képviselő, Simon Miklós, családjának érdekeit szem előtt tartva hozta meg a döntést. Ugyanis Orosz vélekedése szerint, Simon Miklós  képviselő testvére – aki jelenleg Érpatak önkormányzati képviselője –, Simon Barna pályázik a település vezetői posztjára. Orosz nagyvonalúan figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy a felügyelet más döntést nem is hozhatott a 119/2012. (VI. 26.) Korm.  a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól megalkotott rendelet szerint.

XIV. Lajos-i életérzés: a törvény én vagyok   

Oroszt az sem zavarja, hogy cáfolatainak szánt közleményekben rendre egy 2012. januárjában hatályon kívül helyezett törvényre hivatkozva – ami egyébként nem tartalmazza az általa említett tiltást – tagadja meg a képviselőknek a pénzügyi elszámolásokat. Merthogy, többek közt ezen elszámolások elmulasztása miatt alakult ki Érapatakon a pénztelenség – ugyanis ez volt a feltétele a zárszámadás elfogadásának. Orosz a mai napig számtalan kérdésre nem válaszolt a négy képviselőnek, akik ezért makacsolták meg magukat. A labda a település fejének térfelén pattog, és a képviselők állítása szerint, csak Oroszon múlik, hogy a testület hajlandó-e vele együttműködni. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a település gazdálkodási biztonságáért a képviselőtestület, míg a jogszerűségért a polgármester felel. Vagyis egy szakjogász szerint, még ha szabálytalanságot is vélelmeznek a zárszámadásban, annak a képviselőkre nézve nincs következménye.

A jelek szerint, Orosz szándékosan eszkalálja a helyzetet, abban bízva, hogy az új választásokkal talán ismét többségbe kerülhet az építők és rombolók elvrendszerére épülő érapatai modellt támogató képviselőtestület. Orosznak létkérdés az új választás, és minden eszközt bevetett, hogy a helyi választatási bizottság által kiírt időpontban időközi választás legyen Érpatakon. A polgármester véleménye, hogy a helyi választatási bizottság választások napját kitűző határozata jogerős, és azt senki nem támadta meg a rendelkezésre álló határnapig.  Ez valóban tény, csakhogy a kormányhivatal a törvényességi felülvizsgálatot csak az ominózus testületi ülés jegyzőkönyvének beérkeztekor, azaz 2016. szeptember 21-én tudta megkezdeni. Vagyis a hvb 2016. szeptember 15-i döntése után hat nappal később. Portálunk az ex-lex állapottal kapcsolatban megkereste a Nemzeti Választási Irodát, de lapzártáig nem érkezett válasz.

Orosz politikai játszmája többek véleménye szerint aljas. Egyesek úgy vélik, a polgármester a közhatalommal visszaélve, eszközként használja fel a közmunkásokat. Ennek legjobb példája, hogy a fizetésképtelenséget maga Orosz Mihály Zoltán polgármester utasítására, szándékosan okozták azzal, hogy a Magyar Államkincstár által, a közmunkások bérére – a hatósági szerződések értelmében – alszámlán elkülönített összeget átutalták a község főszámlájára, ahonnan inkasszálták a pénzt.  Orosz célja ezzel a művelettel nem más volt, mint hogy a közmunkásokat maga mellé tudja állítani a csatasorban, és így gyakoroljanak nyomást a képviselőtestületre és a döntéshozókra.

Információink szerint Orosz megint elővette ezt a kártyát, és ismét nem akar fizetni a közmunkásoknak. Oka – vélekedik az egyik ellenzéki képviselő –, hogy Érpatak polgármestere megközelítőleg 150 emberrel – köztük az összes közmunkással – tüntetni megy Budapestre. A megfélemlített, kiszolgáltatott közmunkásoknál a mesterségesen előidézett pénztelenség megteszi a hatását. Gyakorlatilag senki sem mer ellentmondani, hiszen holnap is enni kell adni a gyerekeknek.

Egymástól függetlenül, több közmunkaprogramban résztvevő elmondta, hogy Orosz kötelezővé tette a pénteki, budapesti tüntetésen való részvételt. Aki nem megy, annak igazolatlan hiányzást és a közmunkaprogramból való kikerülést helyezte kilátásba. A közmunkások helyzetén az sem segít, hogy a kormányhivatal több közleményben, szórólapon próbálta megértetni velük: a bérük egy elkülönített számlára érkezik, és azt időben meg kell, hogy kapják a munkáltató önkormányzattól. De mint tudjuk, Érpatakon más törvények uralkodnak. A  munkások – mint mondják – tehetetlenek, félnek.

Kérdés, hogy hatóságok mikor ismerik fel végre –  és legfőként mikor hajlandóak a nyilvánvalóan jogsértő állapotokat felszámolni és a felelősöket elszámoltatni. Mert a közmunkások munkaszerződésében az valószínűleg nem szerepel, hogy munkaidőben tüntetni kell járni. Az viszont igen, hogy a járandóságot időben ki kell fizetni.

A BRFK portálunk kérdésre megerősítette, hogy egy magánszemély a jelzett időpontban és helyen demonstrációt jelentett be.

Forrás: gepnarancs.hu Móricz Csaba


No Comments Yet

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Kategória