Napi két óra kizsákmányolás Ivádon!

road-sign-63983_640-480x360

A közfoglalkoztatottak a munkaerőpiac legkiszolgáltatottabb résztvevői. Mind arra vágynak, hogy visszakerülhessenek az elsődleges munkaerőpiacra és végre tisztességes bérért (az ő bruttó 79 155 forintjukhoz képest már a 105 000 forintos minimálbér is annak számít) dolgozhassanak.

Sajnos hallhattunk mostanában olyan esetekről, amikor közalkalmazottakat kirúgtak az állásukból, majd szinte rögtön visszavették őket közfoglalkoztatottként ugyanabba a munkakörbe. Dícséretes lenne fordított példát látni végre.

Örömmel mondom, hogy találtunk ilyet, de még nagyobb szomorúsággal közlöm, hogy közel sem olyan szívderítő a helyzet, mint gondolnánk, sőt rosszabb minden vártnál.

A Közfoglalkoztatottak Demokratikus Szakszervezete tudomása szerint hat olyan közalkalmazott dolgozott Ivádon hat hónapig, akik korábban közfoglalkoztatottak voltak. Ugyanazt a munkát végezték a faipari üzemben mint korábban, a munkakörük is ugyanaz volt, de egy korábban kötött megállapodás értelmében az önkormányzat köteles volt őket legalább fél évre közalkalmazotti státusba felvenni. Megérdemelték, mert már évek óta dolgoznak az önkormányzatnál, nagyon jó szakemberek, akik értenek a fához, a fa megmunkálásához, akik szívükön viselik a faüzem sikerességét és akik sokkal nagyobb megbecsülést érdemelnének, mint amekkorát jelenleg kapnak.

A szerződésüket azonban csak hat órás munkaidőre kötötték meg velük, így a fizetésük szinte semmit nem változott a korábbi közfoglalkoztatottihoz képest. Ez még érthető lenne, hiszen ha az önkormányzat nem tudja nyereségesen működtetni az üzemet, akkor nehéz kigazdálkodni a tisztességes bért.

Valyon László polgármester azonban a hat órás szerződés ellenére elrendelte, hogy napi nyolc órát dolgozzanak (a jelenléti íven ez nyomonkövethető). 

Ivádon hat ember napi hat órában közalkalmazottként dolgozott fél évig, majd napi két órában rabszolgaként, fizetés nélkül!  

A munkavállalók szóvá tették ezt az önkormányzatnál, hogy vagy csökkentsék a munkaórák számát a szerződésben meghatározottaknak megfelelően, vagy igazodjon a fizetésük a ledolgozott órákhoz és fizessék ki a túlóráikat, de válaszként csak annyit kaptak, hogy ezeken a feltételeken változtani nem, legfeljebb visszautasítani lehet. Természetesen beletörődtek az aljas kizsákmányolásba, mert féltették az állásukat.

A rendkívüli munkavégzés alapvető szabályait a közalkalmazottak esetében is a munka törvénykönyve tartalmazza (107–109. §). A közalkalmazott a kinevezéssel a rendes munkaidőben történő munkavégzésre vállal kötelezettséget. A közalkalmazotti jogviszony alatt azonban felmerülhetnek olyan körülmények, amelyek ezt meghaladó munkavégzést tesznek szükségessé.

A rendkívüli munkavégzés elrendelése: A rendkívüli munkavégzés a munkáltató utasítási jogán alapul, azonban alkalmazása nem lehet rendszeres, a munkaidővel való gazdálkodásának a rendkívüli munka elrendelése nem lehet a munkáltató által rendszeresen igénybe vett eszköz, a munkáltató nem tekintheti egyfajta munkaszervezési módszernek, tehát kivételes jellegű jogintézmény. Az ok fennállását a munkáltatónak kell bizonyítania.

Ivád község önkormányzata már ekkor súlyosan törvénysértő magatartást tanusított!

Az elrendelés alapelvi korlátai a jóhiszemű és tisztességes eljárás elve, a méltányos mérlegelés elve, a rendeltetésszerű joggyakorlás elve.

A képviselő-testület tisztességes eljárást és a méltányosság elvét semmibe véve, diktátum szerűen követelték meg a munkavégzést a jogszabályi előírásokra fittyethányva!

Rendkívüli munkaidő a munkaidő-beosztástól eltérő, a munkaidőkereten felüli, valamint az elszámolási időszak alkalmazása esetén az ennek alapjául szolgáló heti munkaidőt meghaladó munkaidő, továbbá az ügyelet tartama. A munkaidő-beosztástól eltérő munkavégzés mindig rendkívüli munkaidőnek minősül, akkor is, ha a munkaidőkereten felül nem keletkezik többletórája a munkavállalónak.

A rendkívüli munkaidő tartamát a törvény korlátozza. Egyrészt a napi illetve a heti munkaidő-re irányadó felső határ (napi 12 óra/ heti 48 óra) szempontjából a rendkívüli munkaidőt is figyelembe kell venni [Mt. 99. § (5) bekezdés]. Másrészt teljes napi munkaidő esetén naptári évenként kétszázötven óra rendkívüli munkaidő rendelhető el. A törvény a 250 óra arányosítását írja elő részmunkaidő, határozott időtartamú, illetve évközben kezdődött munkaviszony-ok tekintetében.

 Ivádon az egész évre engedélyezett, teljes munkaidős foglalkoztatás esetén meghatározott 250 órás korlátot is túl lépték mindössze fél év alatt, részmunkaidős munkavállalókkal, hiszen fejenként 262 órát dolgoztatták őket ellenszolgáltatás nélkül! Összesen 1572 rendkívüli munkavégzéssel töltött, kifizetetlen munkaórával kötelesek elszámolni és felelősséget vállalni érte!

A rendkívüli munkavégzésért a munkavállalót ellenérték illeti meg. Az Mt. 143. § (1) bekezdés szerint a munkavállalót az ellenérték a rendes munkaidőre járó munkabérén felül illeti meg.

A munkavállalónak ötven százalék bérpótlék vagy – munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása alapján – szabadidő jár a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli munkaidőben, a munkaidőkereten felül vagy az elszámolási időszakon felül végzett munka esetén.

Az Mt. 139. §-a szerint a bérpótlék a munkavállalót a rendes munkaidőre járó munkabérén felül illeti meg.

A Közfoglalkoztatottak Demokratikus Szakszervezete mélyen elítéli és határozottan kiáll a hatalmaskodó, törvénysértő munkáltatókkal szemben.

Követeljük Ivád képviselő-testületétől a tisztességes bánásmódot, a törvények szigorú betartását, a közfoglalkoztatottak, közalkalmazottak megbecsülését!

Felszólítjuk az önkormányzatot, hogy az elmaradt túlórákat haladéktalanul fizesse ki a dolgozóinak!

A képviselő-testület vizsgálja ki az ügyet és határozatban rögzítse az álláspontját! Adjanak garanciát arra, hogy ehhez hasonló törvénysértés a jövőben nem fordulhat elő az önkormányzatnál!

A KFDSZ a békés, gördülékeny megoldások híve, ezért csak a legvégső esetben kívánja jogi útra terelni az általa képviselt ügyeket, de jogászaink készen állnak a Munkaügyi Bíróságon képviselni az érintett munkavállalókat, ha a fentebb leírt követeléseinknek nem tesznek eleget.

Ivád a jól indult Startmunka-mintaprogram sikerei után, most szégyenkezni kénytelen, mert ehhez hasonló esettel a KFDSZ egy éves magalakulása óta (és majd kétezres taglétszáma mellett) még nem találkozott.

 


1 Comment

  1. kfdsz kfdsz
    2015-10-16    

    Sajnos Ivádon sincs másként és a közfoglalkoztatottak ki-be járnak a rendszeren belül a közmunkás és a munkanélküli státus között. A közfoglalkoztatottak a munkaerőpiac peremén táncolnak, átképzés, továbbképzés és hatékony reintegrációs elképzelés nélkül kevés esélyük van máshol munkát találniuk. Magyarul az ivádi közfoglalkoztatottakból lett közalkalmazottak, legtöbbje most újra közmunkás és azt hiszik joggal félhetnek az önkormányzat haragjától. Még nem tudják milyen erős egy szakszervezet!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Kategória